Nina Elisabeth (49) har skrevet bok om hvorfor lemen er fjellets hjerte

– Lemen påvirker veldig mye. Det er et viktig byttedyr og det er viktig for vegetasjonen.