Nina foreslo å bevilge penger til Verk-Stedet, men ble nedstemt

Nina Skarseth Kleven (V) fremmet forslag om å dekke husleie til kunstnerne som inntil videre holder til på Verk-Stedet, men fikk ikke gjennomslag for det.