Nordmenns handel med kort på nett var forholdsvis høy i årets tre første måneder. Spesielt reiser trekker opp, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mens netthandelen av varer viste en beskjeden økning, økte netthandelen av tjenester, og da særlig transport- og lagringstjenester – herunder reiser, vesentlig sammenlignet med første kvartal 2022.

Nordmenn brukte 18,3 milliarder kroner på reiser – det høyeste tallet som SSB har registrert i sin tidsserie med beløp fra og med første kvartal 2020.

SSBs oversikt viser at nordmenn brukte 131 milliarder kroner med internasjonale betalingskort over internett og utenfor nettet i januar, februar og mars. Det er 20 prosent mer enn ett år tidligere.

Ser man kun på kortbruk på internett, er tallet 75 milliarder kroner, 17 prosent mer enn året før.

– Veksten i netthandelen skyldes først og fremst flere kjøp av tjenester – i første rekke transport- og lagringstjenester (reiser mm). Kjøp av varer på nettet har bare steget moderat, noe som nok skyldes økt varehandel utenfor nettet, skriver SSB i sin oppsummering.

Samtidig steg kortbruken i fysiske butikker med hele 24 prosent fra første kvartal 2022 til samme periode i år.