Det er inngått avtale om valgteknisk samarbeid for kommende kommunestyreperiode mellom Nore og Uvdal Fremskrittsparti, Nore og Uvdal Arbeiderparti og Nore og Uvdal Høyre.

De har samlet flertall og det betyr at Senterpartiet og Eli Hovd Prestegården som fikk in seks av 21 mandater og dermed har den største gruppen alene, blir stående i opposisjon i bygdekommunen.

Oddvar blir ordfører

Nyheten kommer fram av en pressemelding fra nevnte partier. Disse har flertall i Nore og Uvdal etter valget 11. september. At de var i samtaler kom fram før helgen

Avtalen innebærer følgende avklaring:

Ordfører: Oddvar Svendsen, Frp

Varaordfører: Ida Bjerke, Ap

Fordeling av verv

I tillegg inneholder avtalen fordeling av posisjoner i formannskap og hovedutvalgene, heter det i meldingen som er signert Eirik Solheim (Frp), Jan Gaute Bjerke (Ap) og Nils Helge Tufto (H). Disse har vært forhandlingsledere på vegne av sine respektive grupper.

Listen over fordelingen til hovedutvalgene er ikke vedlagt.

Skifte i hele dalen

Med dette har kommunen fått konservativ ordfører og det mye omtalte Sp-styret i dalføret ser ut til å stå for fall. Frp ser ut til å få viktige posisjoner i hele Numedal.

Lp har omtalt skiftet i Flesberg hvor Oda Fosen (H) blir ordfører og Sondre Kosmo Paulsen (Frp) blir vara. I Rollag heller det mot Ap/Frp-styre. Når dette skrives mandag kveld er det ennå ikke avklart i Rollag hvem som får ordførerklubba.

Laagendalspostens ansvarlige redaktør Jørn Steinmoen møtte Oddvar Svendsen ved Bjerkeflåta landhandel i Uvdal. Dette var det andre av 26 samtaler under marsjen på 183 km gjennom Lps dekningsområde.

Laagendalspostens ansvarlige redaktør Jørn Steinmoen møtte Ida Bjerke på Vestsidevegen like ved Fønnebøfjorden. Dette var det fjerde av 26 samtaler under marsjen på 183 km gjennom Lps dekningsområde.