– Det som står i VG er feil

Ifølge VG er Nore og Uvdal er en av kommunene som har registrert psykisk utviklingshemmede uten en utredning i spesialisthelsetjenesten. – Helt feil, mener kommunalsjef i Nore og Uvdal kommune, Christianne Stroop.