Har godkjent nytt hyttefelt i Nore og Uvdal

Friis Arkitekter AS har utarbeidet et planforslag til nytt hyttefelt i Smådøl. Det er også inngått en utbyggingsavtale, men de nye grunneierne har ingen planer om å bygge enda.