Prisen Damkrona er blitt delt ut siden 2010 og deles ut av Den Norske Damkomiteen (NNCOLD).

Komiteen er igjen tilknyttet The International Commission On Large Dams (ICOLD) med nesten 100 medlemsland. Denne organisasjonen jobber for å fremme damsikkerhet gjennom utveksling av erfaringer og kunnskap, og arbeidet gjøres på frivillig basis.

For 2015 gikk prisen til Dam Sønstevatn på Imingfjell i Nore og Uvdal, som har vært gjennom en oppgradering fra 2012 til 2014.

– Etter 3 år med rehabilitering fremstår Dam Sønstevatn som et solid byggverk som harmoniserer de omkringliggende landskapsformene til tross for sin størrelse. Gjennom prosjektet er det også gjennomført feltundersøkelse om villrein. Undersøkelsen har skaffet oss uvurderlig kunnskap som viser at sprenging og anleggsdrift ikke påvirker villreinens beiteatferd , sier blant annet juryen i sin begrunnelse.

Og mest imponert er altså juryen over hvor godt dammen harmoniserer med sine omgivelser.

Steinbruddet er arrondert og vil over tid «gli» naturlig inn i området. Tiltakene på dammen viser meget gode estetiske og landskapsmessige kvaliteter, samtidig som sikkerheten ved anlegget er hevet. Dette er i hovedtrekk begrunnelsen for at dam Sønstevatn mottar hedersprisen ”Damkrona” i 2015, forklarer juryen i sin egen pressemelding.

I den samme kåringen ble også Statkrafts anlegg ved Tunhovdammen og terskelen ved Pålsbufjorden vurdert, men prisen gikk altså til Dam Sønstevatn.

Et godt "dam-år" for Nore og Uvdal, kan man kanskje si.