Numedal Betong trues med tvangsmulkt

Artikkelen er over 3 år gammel

En rapport slår fast at masseuttaket i Numedal blant annet ikke har vurdert forurensningfaren godt nok. Fylkesmannen påpeker også seks andre forhold som må forbedres.