Vil utrede nedleggelse av skoler, felles ungdomsskole med nabokommunen og kutte i antall sykehjemsplasser

Nore og Uvdal kommune må spare, og nå har kommunedirektøren kommet med konkrete forslag til hva som kan utredes. Det er veldig kraftig kost for en liten kommune.