Endring av skiløyper, habilitetsrot og ny styreleder i Nore Energi

Det har vært kommunestyremøte i Nore og Uvdal, og det manglet ikke på saker. Her får du en samlet oversikt over hva kommunestyret vedtok.