– Det haster med å finne en løsning i Grevstad hyttefelt

Under formannskapsmøtet i Nore og Uvdal kom det fram at selskapet Grevsgard utbyggingslag SA er på randen av konkurs, igjen.