– Det er ikke forsvarlig å ha så lite politi i bygda

Ordfører i Nore og Uvdal Jan Gaute Bjerke krever endring.