– Dette er ingen god sak for Nore og Uvdal kommune

Uttalte ordfører for Nore og Uvdal, Jan Gaute Bjerke om finansieringen av gjenstående arbeid i Grevsgård hyttefelt.