Utelukker ikke ansettelsesstopp i Nore og Uvdal kommune

Ansettelsesstopp er et av forslagene som ble lagt fram for å bedre kommunens økonomiske situasjon.