Kirken ba om støtte til ny stilling – fikk nei

Nore og Uvdal kirkelige fellesråd ville ha penger til å opprette en diakonstilling, men fikk nei.