Det er Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) som har fått «tillatelse til midlertidig å avvike fra kravet i manøvreringsreglementet til laveste tillatte vannstand i Rødbergdammen».

Oversatt til norsk betyr dette at NLB fra søndag 1. oktober tapper ned hele dammen og det vil den være helt fram til søndag 8. oktober.

Nedtappingen skyldes behovet for å kontrollere tilstand på inntak og dam fra vannsiden.

Rødbergdammen ble sist tappet ned i 2015.

– Det vil i denne perioden være mye aktivitet nede i dammen og i området rundt «Bautaen». Vi ber om at skilting og instrukser følges av publikum. Ferdsel i dammen er forbundet med fare og frarådes på sterkeste, skriver Nore og Uvdal kommune på sin Facebook-side.