Innovasjonsprofessor skal lære Numedal å tenke nytt

Tidligere NTNU-professor Sjur Dagestad kommer til Rødberg for å lære bort innovasjonsteknikker.