Det er ett av spørsmålene som skal tas opp når Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal Næringsselskap og Buskerud Næringshage arrangerer folkemøte på Rødberg Hotell tirsdag kveld.

Kommunen innleder møtet med informasjon om planprosessen ved Kommeuneplanens samfunnsdel, som er en stor del av det som skal drøftes på møtet. Eksempelvis hva som skal til for å få et mer attraktivt samfunn i kommunen.

Hovedinnleder på møtet er Knut Vareide fra Telemarksforskning. Han skal prate om «Nore og Uvdal kommune – sett fra et regionalt ståsted».

Kommunen oppfordrer kommunens innbyggere til å komme på møtet, ta del i diskusjonen og være med å påvirke fremtiden i Nore og Uvdal.

LES OGSÅ: