723.000 kroner til Numedal og Kongsberg

KULTURMINNE: Arve Lund får støtte på 400 000 kroner til å restaurere låven på søre Kittilsland i Nore og Uvdal kommune.

KULTURMINNE: Arve Lund får støtte på 400 000 kroner til å restaurere låven på søre Kittilsland i Nore og Uvdal kommune. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Låven på søre Kittilsland i Nore skal restaureres og har fått 400.000 av kulturminnefondet. Det er et stort prosjekt ifølge Arve Lund som bor på gården. Han har satt av et budsjett på det dobbelte for å redde låven som er fra starten av 1920-tallet.

DEL

I Buskerud har 21 prosjekter fått til sammen 4,3 millioner kroner til bevaring av kulturminner. Av disse 4,3 millionene går 723.000 kroner til Numedal og Kongsberg. 
I tillegg til låven på Nore er et laftet redskapshus på Evje, gamlestua på vestre Berget gård og en vernet hytte på Hajern blant dem som har fått midler slik at kulturminnene kan bevares.
 

Låve fra 1920-tallet

Gudrun og Arve Lund bor på gården søre Kittilsland i Nore hvor de har en låve som ble bygd i 1922-1923, i forbindelse med at jernbanen kom. De har fått tildelt 400.000 kroner, som er den nest største summen i Buskerud i år.

– Låven trenger opprustning når det gjelder bærebjelker, stolper og skråstag. Dessuten må deler av ytterkledningen skiftes på grunn av råteskade etter regn, forteller Arve Lund.

I tillegg er det bølgeblikk på taket som må sjekkes. Gulvet i deler av låven skal skiftes ut da det har fått stor slitasje av hest og vogn opp igjen årene. Låvedører og stalldører skal lages på nytt, i kopi av stilen og utseende til de gamle.

Lund kan fortelle at de har prøvd med litt førstehjelpstiltak på låven, men i hovedsak fremstår den slik den ble bygd i 1922–1923.
– Det blir et stort prosjekt og vi har et budsjett på nesten 800 000 kroner, forteller gårdseieren som er svært fornøyd med støtten fra Kulturminnefondet.


Slik gården er i dag, er det ikke mulig å ha dyr i låven, der det tidligere har vært både kyr, hest, sauer og høner.
– Å ha dyr der i dag er ikke forsvarlig, sier Lund som ikke utelukker at det kan komme dyr på gården igjen etter restaureringen. 

Les også: -Motiverende og inspirerende å få en sånn pris

Rekordmange søknader

Innen søknadsfristen for 2017 gikk ut, hadde det kommet inn hele 1242 søknader til Kulturminnefondet om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie. Nordmenn vil ruste opp hus, låver, uthus, fly og båter for over 340 millioner kroner.

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Han vektlegger at Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for fremtidig bruk svært høyt.

Et viktig verktøy

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.
 

– Kulturminnefondet gjør en stor og viktig jobb for landets kulturminner. Uten fondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger. En krone fra kulturminnefondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer. Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til kulturminnefondet vesentlig de seneste årene. Pengene har også bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene. Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen.

Les også: Jubler for kongepokalen

 

Her er listen over prosjekter i Buskerud som får støtte:
(Prosjekt, eier, kommune, tilsagnsbeløp)
 

 • Gamlestua på Vestre Berget gård, Øyvind Berget, Flesberg, 38.000
 • Evju gård, Numedal – laftet redskapshus, Olav O. Evju, Flesberg, 20.000
 • Gardstun i Hemsedal – Låve og grisehus/uthus, Astrid Wenthe, Hemsedal, 350.000
 • Gamlefjøs Nestegard, Reidar Martin Bogar Sørlie, Hol, 200.000
 • Schimmelmanns glassverk, Erik Jong, Hurum, 128.00
 • Vernet hytte på Hajern, Sigbjørn Langås, Kongsberg, 15.000
 • Mosebekk Øvre – byggetrinn 1, Anders Fossesholm og Randi Brendås, Kongsberg, 250.000
 • Husmannsplass Greensbråtan, Kristin Lindberg, Krødsherad, 200.000
 • Husmannsstue/stall, Tone M. D. Knive, Krødsherad, 150.000
 • Stein gård – smie, Sissel Brennecke, Lier, 190.000
 • Stabbur på Gunnhus, Dag Kjellevold, Modum, 98.500 Restaurering av Haug Gårds fasade, Tore Kierulf Næss, Modum, 175.000
 • Lystgården på Langesøya, Reidar Olav Stenersen, Nedre Eiker, 1.000.000
 • Låven søre Kittilsland, Gudrun T. og Arve Lund, Nore og Uvdal, 400.000
 • Oppen gård hovedbygningen rehab vinduer, Asle Oppen, Ringerike, 40.000
 • Haugerud husmannsplass tømmer kjøkken, Bente Hauge, Ringerike, 38.000
 • Skipperstua, Hyggen, Røyken historielag, Røyken, 100.000
 • Steinhoggermiljø i Hyggen, Merete Hyggen, Røyken, 315.000
 • Bryggerhus, Torhild Homelien, Øvre Eiker, 65.000
 • Restaurering og sikring av bue på Tufto gård, Sander John Tufte, Ål, 180.000
 • Loft (stabbur), Oliv L. Bakkeplass, Ål, 300.000

Til sammen støtter Kulturminnefondet 488 prosjekter over hele landet, med til sammen 95 millioner kroner.

Artikkeltags