Norge må utvikle til sterk og et høyteknologi forsvar.

Vi må styrke forsvaret i Norge, gjennom små og store anskaffelser bidrar Forsvarsmateriell daglig med å utruste Forsvaret. Og vi må fokusere på de største prosjektene slik ubåt, nye F-35 kampfly, nye kystvaktfartøy, kampvogner, Joint Strike Missile, felles nordisk uniformsløsning og nye helikoptre. For å få mer stabil og bedre forsvar vi må kutte mye på bistand til globalisme og bruke pengene til forsvaret.

Etablere et utvalg som kan tenke nytt om samhandling mellom politi og militæret om terrorberedskap. «Behov for bistand til politiet fra militære styrker må ikke hindres ut fra historiske betraktninger, men vurderes ut fra perspektivet om operativt behov.