Gå til sidens hovedinnhold

Norge som USA-koloni?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Norge frasier seg nasjonal selvstendighet i straffesaker mot amerikanske soldater på norsk jord. Den nye forsvarsavtalen med USA har en kolonial karakter.» (Dagbladet på lederplass 11. oktober)

USA ønsker å bygge 4 nye militærbaser i Norge, på flystasjonene Sola, Rygge og Evenes. Ifølge Solberg-regjeringa som inngikk den kontroversielle forsvarsavtalen i april, vil de nye USA-basene være «avgjørende for vår sikkerhet.»

Men er målet med denne avtalen virkelig trygghet og sikkerhet for Norge? Jurist og forfatter Fredrik S. Heffermehl som har engasjert seg sterkt mot de fire basene fremholder at de seinere års militærstrategiske planlegging i Nord-Norge baserer seg på råd fra Rand Corporation. USA har ikke redelige og gode hensikter verken for Norge eller Russland, målet er tvert imot å overstrekke og destabilisere Russland, mener Fredrik Heffermehl. Han viser til Rands egne rapporter (især «Overstreching and Destabilising Russia») og har i en høringsuttalelse bedt statsminister Støre og hele regjeringen om å forkaste en avtale som fra USAs side har helt andre formål enn det den forrige regjeringen presenterte for det norske folk.

Avtalen uthuler norsk basepolitikk som bygger på at fremmede styrker ikke skal være til stede på norsk jord i fredstid, og den gir amerikanske styrker i Norge en spesiell juridisk beskyttelse. USA plikter angivelig å følge norsk regelverk, men allikevel med et tillegg som synes å oppheve alle begrensninger: «likevel slik at USA ikke anser denne forpliktelsen som gjeldende der det ikke er forenlig med amerikanske tjenstlige behov.» (Regjeringen.no) Konkret skal USA, ikke Norge, ha «førsteretten til å straffeforfølge ikke-tjenstlige handlinger foretatt av den amerikanske styrken». Definisjonen av tjenstlig/ikketjenestlig er det opp til USA å avgjøre.

Veldig mange er enige med Heffermehl og glade for hans engasjement. Kritikerne av baseavtalen har blitt tallrike. Heffermehl har holdt foredrag om baseavtalen i Tønsberg, Oslo, Bergen, Kongsberg og Bærum, han har starta et opprop på nobelwill.org som fortsatt kan signeres. «Aksjon mot baseavtale med USA» er dannet med støtte av mange fredsorganisasjoner, andre organisasjoner og også mange privatpersoner.

8. desember blir det demonstrasjon ved Stortinget mot baseavtalen. Samme dag går høringsfristen for avtalen ut, og utpå våren kommer saken til endelig avgjørelse i Stortinget.

Stortinget må si nei til baseavtalen fordi:

  • Avtalen vil øke spenningen i Nordområdene og være i strid med basepolitikken vår.
  • Avtalen kan stride mot Grunnlovens krav om at regjeringen har øverste befaling over forsvarsmakten i Norge. (Grl.§ 25)
  • Avtalen vil binde Norge enda sterkere til USAs militære maktspill og stormaktsrivalisering.

Kommentarer til denne saken