I 189 distriktskommuner blir maksprisen redusert med 1500 kroner per måned fra og med samme tidspunkt. I Buskerud gjelder dette Sigdal, Flå, Nesbyen, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag, Krødsherad og Nore og Uvdal.

Det er tre grunner til at regjeringen gjør dette. Vi ønsker å hjelpe barnefamilier som nå sliter med høye levekostnader. Vi vil snu den negative utviklingen i fødselstallene og vi ønsker å gjøre det mer attraktivt for flere å bosette seg i distriktene.

Dyrtid med stor prisvekst i land over hele verden gjør det ekstra viktig med politikk som styrker økonomien til folk. Derfor har vi tidligere redusert skatten for alle med lave og middels inntekter, styrket barnetrygden, hevet pensjonene med 8,54 prosent, halvert fergeprisene og gjort rundt 70 ferjesamband gratis og derfor halverer vi maksprisen på flyruter til og fra distriktene fra 15. april av.

Nå tar vi nye grep.

Fødselstallene må opp

Vi trenger en ny generasjon med arbeidsfolk. Til å ta vare på våre eldre, til å bygge nytt og for å utvikle nasjonalstaten vår videre.

Da trenger vi å få opp fødselstallene. I 2022 var fødselstallene i Norge de laveste som noensinne er målt. Synkende fødselstall har vært en utfordring i store deler av den vestlige verden over mange år. En utfordring vi må møte med politikk.

Å legge til rette for at tiden og økonomien i hverdagen til folk skal gå opp med et familieliv er en viktig satsing for regjering. For vi vil at folk skal ha mulighet til å få så mange barn de ønsker.

Distriktssatsing

Særlig trenger distrikta våre mer arbeidskraft, og å bli mer attraktive for barnefamilier. Derfor får barnefamilier i de minst sentrale kommunene en ekstra reduksjon.

Distriktskommunene hvor barnehageprisen kuttes med 1 500 kroner i måneden dekker over 70 prosent av arealet i Norge. Areal det blir skapt og forvaltet enorme verdier på til gode for velferden over hele Norge. Likevel har de bare 13 prosent av innbyggerne i landet vårt, og under 12 prosent av barnefamiliene.

Kuttet i barnehageprisene koster rundt 3 milliarder kroner. En av hovedårsakene til at vi som fellesskap kan gjøre et slikt løft er at de som har store overskudd bidrar til fellesskapet vårt gjennom skatteseddelen.

Lakseskatten gjør rimeligere barnehage mulig

Innføringen av lakseskatten i 2023 er det som muliggjør en kraftig reduksjon av maksprisen i barnehagene i 2024. Deler av de inntektene Norge nå får fra denne skatten brukes på billigere barnehage. I tillegg sørger regjeringen for at en betydelig andel av inntektene går direkte tilbake til de kommunene der oppdrettsnæringen er lokalisert. På denne måten sørger regjeringen for at inntekter som tidligere tilfalt noen få, nå kommer alle til gode.

Når lakseskatten ble innført møtte regjeringen motstand. De største oppdrettsselskapene argumenterte med at det var negativt at de måtte gi slipp på en andel av sin superprofitt. Et argument Høyre lyttet til, og gikk imot lakseskatten. På lengre sikt blir oppsiden for vår felles velferd åpenbar. Noe Arbeiderpartiet og Senterpartiet er opptatt av.

Innføringen av lakseskatten skapte uro, og kostet politisk. Vi lyttet til uroen, og lagde en modell for å gi næringsutvikling på samme tid som det gav grunnlag for velferdsløft.

Jeg mener den politiske kostnaden var vel verdt at vi kan gjøre et nytt løft for norske barnefamilier. Et løft som kommer på plass fordi Erna Solberg ikke lenger er statsminister.

Barnefamilier over hele landet

Siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom i regjering har vi gjort halvdagsplass i SFO for 1- og 2-klassinger gratis, gjort barnehage gratis fra tredje barn i barnehagealder av gratis og redusert maksprisen i to omganger. Nå kommer den tredje og største reduksjonen.

Vi har også økt barnetrygden, utvidet 80-prosent foreldrepermisjon med 11 dager og gjort barnehage gratis for alle barn i Nord-Troms og Finnmark.

Mine gode partifeller barne- og familieminister Kjersti Toppe og stortingsrepresentant Kathrine Kleveland har løftet debatten om hva vi kan gjøre for å legge til rette for at folk kan så mange barn som de ønsker.

Nå kommer et nytt tiltak. Et tiltak som er vel unt alle barnefamilier og lokalsamfunn som ønsker dem velkommen.

For det er i det norske fellesskapets interesse å legge til rette for gode familieliv over hele landet.