Norge har et stort behov for flere fagarbeidere. Ifølge SSB kan vi i 2035 mangle opp mot 100 000 fagarbeidere innen en rekke yrker. Særlig kan mangelen bli stor innen bygg og anlegg og helse- og omsorgsrelaterte yrker, hvor vi allerede ser store utfordringer.

I Sveits velger 2/3 av all ungdom yrkesfag. Gitt det store behovet vi allerede har og får i Norge, burde Norge ha ligget på samme nivå, men her velger dessverre kun halvparten yrkesfag. For å få endret dette må vi gjøre yrkesfagene mer praktiske og attraktive, utsikten for læreplass bedre, sikre gode muligheter for etter- og videreutdanning og ikke minst sørge for et mer seriøst arbeidsliv med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, slik at ungdom ser en fremtid innen disse yrkene.

Årets søkertall til videregående opplæring i Viken fylkeskommune er klare. Her ser vi en gledelig økning i søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram, blant annet en til bygg- og anlegg. Antall søkere til læreplass har også gått opp fra året før. Det er bra, men det øker også behovet for enda flere lærebedrifter og læreplasser.

Derfor var det gledelig å få nyheten nå nylig om at regjeringa gir 88 millioner ekstra til Viken for å skaffe flere læreplasser. Det gir oss større muskler til å øke arbeidet med å kvalifisere elever til læreplass, formidle læreplass og skaffe flere læreplasser. Blant annet kan pengene brukes til å tidlig etablere samarbeid mellom skoler og bedrifter for å skaffe relevante praksisplasser for elever, der målet er fast læreplass til slutt.

Offentlig sektor har også et viktig ansvar for å ta inn lærlinger. Særlig kommunene har et stort ansvar, skal vi klare å rekruttere flere til blant annet helse- og omsorgsyrkene.

Fylkesrådet i Viken jobber nå med å innføre en læreplassgaranti i Viken. Det skal inngås forpliktende avtaler med bedrifter rund omkring i hele fylker, hvor elevene blir garantert læreplass etter at gitte kriterier er oppfylt. Målet er at dette vil sikre at enda flere enn i dag får en læreplass. Det foregår mye godt arbeid med å formidle læreplasser i dag, og dette vil styrke dette arbeidet.

Alle tiltak som fører til flere læreplasser, er gode tiltak, og noen ganger må vi våge å prøve nye virkemidler. Det gjør vi nå, gjennom å innføre en læreplassgaranti.

Norge trenger flere fagarbeidere. Det betyr at vi må få enda flere til å velge yrkesfag. Vi må klare Sveits-nivå innen 2030.