Gå til sidens hovedinnhold

Norge trenger flere kvinnelige gründere!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Norge trenger flere arbeidsplasser. Heldigvis er det mange som satser», sa vår statsminister i årets nyttårstale.

Høyres hovedbudskap er å skape mer og inkludere flere. Vi må ha flere som bidra inn til statsbudsjettet, enn de som får fra statsbudsjettet. Derfor er det viktig å legge til rette og ikke minst skape en kultur for gründerskap.

Gründere er med på å skape morgendagens arbeidsplasser. Både direkte ved at de vokser og ansetter flere personer, og indirekte ved at de utfordrer det eksisterende næringslivet til å utvikle seg videre.

Dessverre er fortsatt kvinneandelen lav når det gjelder gründerskap. Av dem som ønsker å starte egen bedrift, er hele 45 prosent kvinner, men det er bare 33 prosent som faktisk går til det skrittet å starte opp. Andelen av dem som overlever etter fem år er kun på 19 prosent. (Kilde: Menon 2019)

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan, med 13 ulike tiltak, for å bidra til at flere kvinner etablerer egen virksomhet. Dette for å gi gode rammer for gründere og oppstartsselskaper, tilpasset kvinner, slik at det skal bli lettere og tryggere å skape nye arbeidsplasser. (Kilde: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/vedlegg/192578-handlingsplan-uu.pdf)

Likevel mener mange kvinner at det fortsatt er en del hinder for at de skal både tørre å starte egen bedrift. Det er spesielt tre faktorer som det vises til: økonomi, sikkerhet og nettverk.

Flere studier viser også at kvinner møter på større problemer enn menn med å få tilgang til kapital.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva kan alle bidra med både kapital, rådgivning og andre former for støtte til innovative virksomheter, ved blant annet å hjelpe til å knytte kontakter, bygge nettverk og øke kompetanse.

Gode sykelønns- og inntektssikringsordninger gir økonomisk og sosial sikkerhet. Mangelfulle rettigheter ved sykdom trekkes fram som en sentral utfordring ved det å starte og drive egen virksomhet.

Det er derfor gledelig at regjeringen i fjor vedtok at dekningsgraden for sykepenger økte fra 75 til 80 prosent. Også adgang til dagpenger under etablering, ble utvidet fra ni til tolv måneder i 2019. Dette er gode tiltak, men vi må få til mer.

Med bakgrunn i regjeringens handlingsplan skal Viken Høyres kvinneforum:

– Sette kvinnelig entreprenørskap på dagsorden

– Være med å skape nettverk og mentorprogram for å trygge kvinner til å starte egen bedrift

– Fremme kunnskap om «Buisness Angels»

– Skape engasjement og kunnskap om gründerskap, forretningsmuligheter, ledelse og verdiskaping

– Stimulerer til at flere kvinnelige gründere lykkes i å skape sin egen stabile arbeidsplass

– Stimulere til at flere kvinnelige gründere utvikler og virkeliggjør vekstambisjonene de har for bedriften.

– Bruk av Ungt Entreprenørskap med fokus på kvinnelig entreprenørskap

Ønsker du å være med? https://hoyre.no/kvinneforum/

Kommentarer til denne saken