Se programmet til partiet her.

Nytt parti i Kongsberg

Toppkandidaten er Mari-Elise Klokseth Bretvik som jobber som frisør og har vokst opp i Jondalen. Bente Trasti som er firebarnsmor med bakgrunn fra kommunehelsetjenesten er å finne på lokallistas andreplass. De går til valg med mål om plass i kommunestyret.

– Mye av vår politikk handler om å ta vare på våre egne, styrke forsvaret og bevare det som så mange har kjempet for tidligere, sier førstekandidaten.

Restriktiv innvandringspolitikk, kutt i bistand, beredskap og selvforsyning, står sentralt.

Som det fremgår av meningsmåling (se grafikk under) er Nd et av de mindre partiene. Men det skal ikke mange stemmene til før de får inn en kandidat i kommunestyret. I juni hadde de 1,9 prosent oppslutning i Kongsberg.

Konservativt

Partiet betegnes som nasjonalkonservativt, og er dermed mest opptatt av at landet skal fokusere mer på hjemlige forhold og distansere seg fra EU, EØS og andre internasjonale avtaler som de mener begrenser selvråderetten. De har et relativt kortfattet program som viser til en del sentrale punkter som de drar ned til kommunenivå i dette valget.

– Vi står for et ekte demokrati hvor folkeavstemninger gis mer plass, vi vil bevare bygdene i kommunen, vi vil at de frivillige som bidrar til både helse og aktiviteter skal få det bedre, sier Klokseth.

– Tilbud som Rippit skatepark på Heistadmoen drevet av Jan-Ståle Eriksen bør få muligheten til å bli i lokalene. Dette benyttes av mange unge og voksne på kveldstid og vinterstid, men i år har det vært stengt, sier hun.

Hjertesak

– For meg er psykisk helse en hjertesak, fordi jeg ser at mange i Kongsberg bruker årevis av sitt liv i behandlingskø på ting som kunne vært tatt tak i med en gang, sier hun.

Hun nevner Fontenehuset, Kirkens Bymisjon og andre ideelle organisasjoner og frivillige gjør en viktig jobb og at de må prioriteres lokalt.

– Tilbud som dette bør få mer støtte slik at de kan kunne utvide litt åpningstider og slikt.

– Offentlig hjelp, slik som DPS er ikke alltid så mye til hjelp med det systemet som finnes i dag. I noen tilfeller fungerer det mot sin hensikt. Jeg har personlig mange dårlige erfaringer og jeg kjenner mange som føler seg svikta i psykiatrien. Ikke minst er det lange ventelister på private psykologer, og det er generelt vanskelig å få akutt hjelp.

Bente Trasti skyter inn at kommunehelsetjenesten bør følges opp med tanke på rehabilitering etter sykehusopphold.

– Jeg kjenner tilfeller der dette ikke er helt som det bør, sier hun.

Beredskap

– Dette med beredskap, kan for eksempel handle om medisiner. At det faktisk er mulig å få fatt i det som står på resepten du får av legen. Slik er det ikke alltid. Jeg har jobbet i systemet og vet litt om hvor skoen trykker, sier Trasti.

Andre ting de vil diskutere lokalt i Kongsberg er eldreomsorg og alderdom, underforstått at det må rustes opp, både fra kommunens side og ikke minst hva angår statlige anliggender – blant annet økonomiske forhold slik som pensjon.

Av lokale saker som har engasjert dem lokalt, er det siste årets historier om politiet. De viser til hendelsen med utstrakt voldsbruk som ble filmet av overvåkingskameraer i Kongsberg sentrum i fjor høst, og en rekke antydninger i podkasten «Kongen av Kongsberg».

– Det tyder på at det er på tide med en oppvask i politiet også, sier Klokseth.

Skeptiske

De har også et noe mer nøkternt syn på Pride-bevegelsens mest kontroversielle eskapader, og tenker spesielt på i forhold til barn.

– Jeg tror det er en hel del andre ting vi bør diskutere i oppvekstmiljøet enn å bringe inn dette med kjønn, legning og seksualitet. At barn skal velge kjønn selv blir litt rart. For meg er det seksualisering av barn og det er ikke bra, sier hun.

– Ungdom bør finne mer ut av dette med kjønn og legning, når de blir eldre. At det står voksne menn i dameklær står og vrikker foran unger er ikke en bra ting. Vi tror ikke på at det er bra for barn å eksponeres på samme måte som flere i Pride-bevegelsen mener er riktig, mener Klokseth.

– Ikke misforstå oss dit hen at vi ikke aksepterer folks legning. Det gjør vi. Jeg syns Pride tidligere var en grei markering, men så ble det en del endringer i ledelsen. FRI tok over showet og det ble noe annet. Jeg kjenner homofile som har meldt seg ut på grunn av hvordan det har tatt i vei, sier Trasti.

Utvikling

– Hva med lokale debattsaker, slik som byutvikling?

– Vi syns det fokuseres mye på sentrum og industrien. Vi vil at det skal skje ting utenfor bykjernen også. Se på diskusjonen om Biltema som ikke får etablere seg utenfor byen. Det liker vi ikke. Det må være rom for vekst i de områdene også. Det er rart at de store byggekjedene får etablere seg, fordi de ikke har så mye småting som Biltema har i hyllene. I et slikt spørsmål bør det handle om arbeidsplasser og tiltak nær folk som bor utenfor sentrum, sier Trasti.

– Bygdene må bevares, og det gjelder skolene også. Selv gikk jeg på Jondalen skole med tre i klassen og oppfølgingen var helt topp, og nå hører vi om at det kan bli opp mot 30 elever i klassen på Skavanger. Blir skolen borte, blir skolebussen borte, og da kommer enda et problem for dem som ikke kan kjøre selv.

De forteller at de jobber for bedre bussforbindelser til bygdene rundt byen, og at de kjenner til at folk som ikke går på skolen ikke alltid får være med bussen. De vil jobbe for at andre ruter slik som Vy Ekspress, skal bli rimeligere å benytte. Partiet er også prinsipielt i mot bomringer og vil jobber for å fjerne disse.

Har tro på å få plass

De har godt håp om å komme inn i et nytt kommunestyre. De viser til at det har blitt et parti som stiller lister i mange kommuner. De viser til at en kommune som Kristiansand har vært oppe i ti medlemmer i kommunestyret. Nå er de spente på hva valgkampen har å by på, og de håper på økt oppslutning fram mot høsten.