Har fått pålegg om å bedre sikkerheten i Kongens gruve

Brann- og personsikkerheten i Kongens gruve er ikke godt nok ivaretatt. Norsk Bergverksmuseum har fått frist til 21. januar for å rette opp i feil og mangler.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som skjer i Kongsberg og Numedal. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags