Nøtteliten fant seg nytt hjem

Hopp og sprett og tjo og hei og fire kvister deler seg, så kommer Nøtteliten: «Her er jeg!»