(Drammens Tidende)

45 sivile deltok på Røde Kors sin meteorittjakt i Finnemarka 30 juli. Det fikk Naturvernforbundet i Lier til å rase, som varslet Klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– Folk vimser omkring i håp om å bli rik. Ikke minst etter oppfordringer i medier som Drammens Tidende, for eksempel via Norsk meteornettverk og Røde Kors, skrev styreleder i Naturvernforbundet i Lier, Erik Jacobsen, i en SMS til Drammens Tidende, dagen etter.

Les også

Uenig med Naturvernforbundet: Dette er god folkeforskning og vi gjør det på dugnad, uten vinning

Nå er statsforvalteren ferdig med å se på saken, og har konkludert med at Røde Kors burde ha søkt og fått dispensasjon for å kunne gjennomføre et slikt arrangement innenfor verneområdet. Det skriver NRK, som først omtalte saken.

Seksjonssjef for klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren, Ellen Lien, sier til statskanalen at de nå sender saken videre til Miljødirektoratet, slik at de kan vurdere om det bør gis et overtredelsesgebyr.

– En god intensjon

Da nyheten om at meteoritten som falt over himmelen natt til 25. juli kunne ha landet mellom Gjevlekollen og Neverkollen, inviterte hjelpekorpset på eget initiativ sivile til en leteaksjon etter meteoritten.

– Det var nok en god idé og en god intensjon fra vår side å gjennomføre en øvelse på søk. Men det er klart at vi må ta til etterretning at vi ikke fulgte de linjene vi burde og skulle gjøre, sier Mari Ann Morken, daglig leder i Buskerud Røde Kors til NRK.

Les også

Naturen er hjemmet til våre medskapninger. Vi bør ferdes varsomt når vi besøker dem

Rundt 45 sivile deltok i leteaksjonen. Søket holdt på i sju timer, og de fikk søkt gjennom cirka 30 prosent av området som er peilet ut. Det totale området der Norsk meteornettverk mener at meteoritten kan befinne seg, måler 600 meter i bredden ganger 3,2 kilometer i lengden. Altså gjenstår det å søke gjennom om lag 70 prosent av dette området.

Søket endte uten funn.

Bekymret for dyrelivet

Jacobsen i Naturvernforbundet i Lier reagerte kraftig på søket som foregikk i Finnemarka. Hovedbekymringen hans var at søket kunne belaste dyrelivet.

Jacobsens hovedbekymring er at dette kan belaste dyrelivet i Finnemarka.

– Dyre- og fuglelivet i Finnemarka er allerede sterkt skadelidende som følge av ferdsel og aktivitet, spesielt de områdene som er forholdsvis lett tilgjengelige. «Skattejakten» har nå blitt enda en tilleggsbelastning, mente han.