LØVEN: Et symbol på kongens makt og styrke på Søre Kravik. Gry Charlotte Ljøterud Andersen (nærmest) og Nelly Strømmen.
Mona Sandviken

Gry Charlotte er i ferd med å skrive om Numedals historie

Med god kunnskap og sterk interesse har Gry Charlotte Ljøterud Andersen kommet fram til at Kravik i Nore kan ha vært et viktig sted for kongemakten i Norge på 1300-tallet.
Publisert