Hva er feil med "Jernbanebrua" ? Jeg bruker den regelmessig. Kostnaden med en gangbro står ikke i forhold til de mange uløste oppgavene vi har i Kongsberg. For eksempel eldreomsorgen m.m.