I disse dager bygges det ny bru mellom Stortorvet og Sølvparken. Der lå det som blei kalt for Sildetomta. Men før det fikk navnet Sildetomta, het det Stasjonstomta og før det het det antagelig Henckel-dæla/dalen. Hele eiendommen het Bekkedokk. Tre generasjoner Henckel, Henrik, Christian og Ole, eide Bekkedokk mellom 1728 og 1824. Og slik navnsettinga på løkkene på Kongsberg var, fikk de navn etter tidligere eiere. (For nøyere beskrivelse se årboka Langs Lågen 2020)

I 1854 starta et stort veiprosjekt som førte hovedveien ned til byen ned Gamle Drammensvei. Denne var ferdig 1857. Forbindelsen over til sentrum blei da lagt fra Gamle Drammensvei og til dagens 17. mai-gata, over Henckeldalen og dermed fikk den navnet Henckelbrua. Da hadde en annen Henckel- Daniel Henckel- kjøpt opp noen løkker som gikk ned på den seinere Sildetomta, så antagelig var det han brua fikk navnet etter.

Jernbanen kom med stasjon i 1871, men stasjonen brant ned i 1895, og ny stasjon sto ferdig i 1896. Denne brant i 1973 og blei revet i 1975. Men Henckelsbruas skjebne kom da Sørlandsbanen skulle bygges og ny stasjon som vi har i dag. Dermed måtte det fylles opp trasé over dalen og løkka til den nye stasjonen med undergangen i Bekkedokk. Henckelbrua blei revet i 1915.

Så derfor vil det, etter mitt syn, være et meget godt forslag å ta tilbake navnet etter brua som gikk over det samme området i nærmere 60 år, 1857-1915, Henckelbrua.