Dette kan vi lese på nettstedet til Den katolske kirke.

Til sognekirke har bispedømmet overtatt Metodistenes kirke i Kongsberg sentrum. Kirken vil vies til Den hellige Barbara av Nikomedia.

Til nå har de om lag 3.000 katolikkene som bor i Kongsberg blitt betjent av tilreisende prester fra St. Laurentius menighet i Drammen.

Biskop Eidsvig forteller i artikkelen som ligger på nettstedet til Den kaolske kirke at det bor mange katolikker i Kongsberg og det har vært et aktivt messested i mange år.

Opp gjennom årene har menigheten leid forskjellige lokaler i Kongsberg, men den siste tiden har de fått låne Metodistenes kirke. Bispedømmet har nå kjøpt kirken, som vil bli menighetens sognekirke.