Vi har i løpet av de siste årene gjort det godt på omtrendt samtlige kåringer hva gjelder kommuner og barometer som måler kommunene i landet.

Seinest nå nylig så kom Kongsberg på en 11 plass totalt blant alle kommuner. Vi var nummer 3 på klima.

På NHO sin kåring ble Kongsberg nummer 7 totalt og best i landet på kompetanse. Det er 356 totalt.

At Kongsberg gjør det bra er selvfølgelig ikke bare det til enhver sittende flertall eller Ordfører sin ære, det er alle i kommunen. Spesielt ansatte, administrasjon og næringsliv.

Dette oppnås ved at man spiller hverandre gode, drar i samme retning på tvers av partier. Det mener jeg vi som politisk kolegium har gjort jevnt over på en god måte de siste 4 år. I de store saker så har kommunestyret i all hovedasak de siste fire år gjort vedtak med bredt flertall eller enstemighet.

Vår rolle som politikere er å legge til rette og spille på lag, og gjøre vedtak.

Det er en kurs vi har prøvd så godt vi kan å holde og det ønsker vi å fortsette med, med Kari Anne som Ordfører.

Kongsberg er en solid drevet kommune som det er godt å leve og bo i.

Noen konkrete saker siste tiden som har vært viktige for å oss at har blitt vedtatt er blant annet:

- Solstad består som sykehjem

- Styrking av brann og redning, en prioritet gjennom 8 år vi har vært med å styre

- At det skal etableres boligfelt på Fossfjell

- At det er i gang med å etableres gangvei ved Tuftjordet

- At kommuene fortestter å støtteopp det arbeidet som foregår i gruveåsen

- At det ble etablering av fremtidsrettede omsorgsboliger ved Edvardsløkka

- At man fikk Landskytterstevnet i 2025 på rett "kurs" slik at det nå skal arrangeres i Kongsberg som også gir gode samspilleffekter rundt utvikling av Heistadmoen leir.

- At vi har et godt og tett samarbeid med industrien.

- At det igjennom perioden jevnt og trutt er økt bunnfradrag på eiendomskatten slik at flere får lavere skatt. Dette vil vi fortsatt prioritere.

- At nærskolen har livets rett fremmover

Dette har vi ikke æren for aleine men igjennom et samspill og kontruktiv dialog med andre. Poenget er at gjennom et godt samarbeid der vi er innstilt på å finne løsninger så får vi til det meste. Det har vært Kari Anne sitt mål i sin rolle som Ordfører, min som gruppeleder og ikke minst de 7 andre som har representert for Senterpartiet disse 4 åra.

Får vi tillitt til å fortsette å være med å styre kommunen så er vi motiverte og klare for det i 4 nye år.

Godt valg.

Mvh

Per Fossen Hals

Gruppeleder Senterparitet