(Eikerbladet)

Dette er det tredje bekreftede tilfellet av smitte i kommunen.

Pasienten er innlagt på Kongsberg sykehus. Kommunens team driver smitteoppsporing etter retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, og informerer de som er nærkontakter til pasienten.

– På grunn av endrede testkriterier fra Folkehelseinstituttet vil ikke alle som har symptomer på luftveisinfeksjon bli testet for koronaviruset. Det medfører at det kan være flere tilfeller i Øvre Eiker enn det vi oppgir i statistikken, sier kommuneoverlege Anne Aune. Så langt i utbruddet har koronaviruset kun vært påvist hos om lag fem prosent av dem som er testet.

– Som følge av begrensninger i kapasitet og tilgang til utstyr for å teste, må innsatsen målrettes slik at vi både bremser epidemien, og sikrer oss at vi får testet de det er aller viktigst å teste nå. Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke blir testet, bør holde seg hjemme til ett døgn etter at de er blitt symptomfrie, sier kommuneoverlegen.