I dag fungerer Kongsberg svømmehall godt som et folkehelsetilbud. Hallen er ett av mange tilbud i kommunen som bidrar til gode oppvekstvilkår. Svømmehallen er et tilbud til de mange som ikke finner plassen sin i organisert idrett, og den gir mulighet for en hyggelig familieaktivitet. Hallen fylles likedan av svømmeklubb, padleklubb og dykkerklubb, og den er i bruk fra tidlig morgen til sein kveld.

Billettprisen er overkommelig for de aller fleste: familiebillett kroner 220, barnebillett kroner 50, og har du klippekort, kroner 35.

Men: «Det fins så mange lengsler å spekulere i,» skrev Alf Prøysen. Nå spekuleres det i ny svømmehall, ja kanskje badeland, og kanskje offentlig/privat samarbeid, OPS? Ja OPS er et samarbeid av den typen kommunen gikk inn på for å bygge Krona.

Jeg har studert billettpriser ved kommunalt drevne haller, og ved bad som drives som kommunalt foretak (KF), som stiftelse og som AS. Prisforskjellene til de kommunale er slående! Her er noen eksempler: Drammensbadet KF: familiebillett kroner 490, enkeltbillett barn 130, ungdom 170, Østfoldbadet A/S: enkeltbillett barn 127, ungdom 143.

Hvem kan ta med familien i svømmehallen hver uke med slike priser? Jo da, mange kan. Men et offentlig tilbud må favne ALLE! Jeg drømmer om å beholde svømming som et mosjonstilbud og folkehelsetilbud til ALLE kommunens innbyggere!