Kongsberg Spel og Dansarlag (KSD) arrangerer kurs i telespringar og -gangar for nybegynnere fredag 14. og lørdag 15. oktober. Instruktør er Even Ellegaard Westeng, tre ganger norgesmester i halling. Sin unge alder til tross, så har Even omfattende erfaring med dansekurs, ikke bare springar og gangar, men også breakdance, elektroswing og hiphop.

Nybegynnerkurset i teledans er det tredje i en kursrekke i regi av KDS etter pandemien. KDS er på mange måter et møtested for ulike tradisjoner, og dette gjenspeiler aktiviteten og bredden. Etter kurs i numedalsdans høsten 2021 og pols våren 2022, tilbyr vi nå helgekurs i teledans med oppfølging to påfølgende torsdagskvelder.

Springar og gangar var tidligere de mest vanlige dansene her i landet. Spor av slik dans finner vi så tidlig som på 1500-tallet. Springar går i tredelt takt, gangar i todelt. Dette er pardans, folkens! Det er helt greit å stå aleine på et tettpakket dansegulv og bevege seg etter spreke rytmer, men pardansen har helt andre kvaliteter. Den utvikles i et samspill mellom danserne og musikken, og for en som har dansa springar og gangar i mange år, er det ingen andre danser som kan måle seg. Det er endorfinenes frisetting og en euforisk opplevelse! Det er vel derfor den har overlevd i kokurranse med runddans og twist og swing.

Even Ellegaard Westeng er en spreking på 24 år. Han kommer fra Gransherad og er del av et aktivt dansemiljø som gransheringene har klart å bygge opp. Even har gjennomført det treårige BA-studiet i folkemusikk og folkedans ved Universitetet i Sørøst-Norge, Rauland. Han er en allsidig danser og har erfaring som instruktør for både barn, unge og voksne. I KSD er vi stolte over å kunne tilby dette kurset med akkurat denne instruktøren.

Kurset holdes på Lågdalsmuseet, Storsalen. Påmelding ved frammøte. Se ellers annonse i Lågendalsposten onsdag 12. oktober for nærmere opplysninger og lagets hjemmeside, http://www.kongsberg-spelogdans.no/.