Flesberg Frivilligsentrals faste aktiviteter er i disse tider avlyst og det har vart en måned.
Når hverdagen blir forandret og du ikke kan være med på de vanlige treffstedene der du er sosial og treffer andre, kan det være hyggelig med en TelefonVenn.
Vi i Flesberg frivilligsentral har som mange frivilligsentraler rundt om i landet startet TelefonVenn.

Kan du tenke deg at noen kunne ringe deg ? Eller om du vet om noen dette kunne være viktig for?

Registrer deg på vår nettside www.flesberg.frivilligsentral.no eller ring Frivilligsentralen.