Nye diskusjoner om gamle kulturminner i Funkelia

Fylkeskommunen ber om redegjørelse for kulturminner i byggefelt i Funkelia. Det skjer på bakgrunn av engasjementet til Egil Brevik.