- Vi blir færre, men bruker ikke Kongsbergregionen som felles redskap for tilflytting! Presentasjonen av Notodden er hjelpeløs!

- Kongsbergregionen er katastrofalt dårlig til å tenke tilflytting og presentasjonen av Notodden er hjelpeløs. Vi kan ikke fortsette slik. Vi har en fantastisk region som kan markedsføres tungt med Norges fremste teknologimiljø på Kongsberg som lokomotiv.