200 000 kroner til forprosjekt Telemark Ring

Vestfold fylkeskommune bidrar med 200 000 kroner til forprosjektet med Telemark Ring, og forutsetter at pengene brukes innen 12 måneder.