Kongsberg inviterer Sigdal med på laget

– En veldig spennende invitasjon, sier kommunedirektør Jostein Harm.