Ansvar for Kongsberg Skimuseum

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Igjen skrives det om skimuseet i friske ordelag i Lp. Mitt navn nevnes av flere med ulike vinklinger og forventninger.

DEL

Slik var det også sist Skimuseet fikk mye omtale i Lp. Siden den gang har jeg etter ønske fra Skimuseets venner hatt møte med Birger Steen og direktør ved Norsk Bergverksmuseum (NBVM) Alfhild Skårdal hvor vi drøftet uformelt hvor mye ressurser NBVM bruker på skimuseet. Direktøren har også vært invitert til Formannskapet for å orientere om skimuseet.

Som flere nevner, er jeg stolt av Kongsbergs skihistorie, den er på lik linje med sølvet, en del av vår identitet. Da jeg ønsker grupper velkommen til byen eller jeg har utenbys besøk på mitt kontor er gjerne skihistorien en del av velkomsten. Og ja, Jan Storfossen, jeg liker godt å bruke KIF-genserne mine, både i offisielle sammenhenger, men også ved private reiser til skiarrangementer rundt i verden. Det er all grunn til å berømme de som tok initiativ til å opprette skimuseet og jobbet tusenvis av timer med etableringen og det samme med alle de frivillige som har jobbet for museet nå i 25 år.

Det er tillagt Norsk Bergverksmuseum som er en stiftelse å drive Skimuseet og forvalte samlingene. Det meste av dette har skjedd ved frivillig arbeid. Jeg mener det ikke er noen kommunal oppgave å drive skimuseet. Kongsberg kommune kan bidra med pengestøtte gjennom den årlige budsjettbehandlingen, men så langt har det ikke vært fremmet forslag om slik støtte. Hvordan ledelsen ved NBVM organiserer museene, mener jeg er et internt anliggende. Det som vel er avgjørende for den framtidige driften og utvikling er hvor mye ressurser som til enhver tid avsettes til skimuseet både økonomiske og menneskelige. Det kan jo være egne ansatte eller frivillige.

Jeg har ikke kunnskap om hvor mye ressurser NBVM bruker på skimuseet, men merker meg at mange mener det er for lite. Hvis det er tilfelle mener jeg Styret som oppnevnes av Kulturdepartementet, har et betydelig ansvar. Styret bør drøfte skimuseets framtid og gi klare signaler til ledelsen.

Vidar Lande
Ordfører

Artikkeltags