Lisbeth Engen jobber som helsesøster på Kongsberg statlige mottak, og er for mange én av de første som snakker med nyankomne flyktninger og asylsøkere om helsen deres.

Info og veiledning
Som helsesøster på mottaket er Lisbeth Engen både veileder, samtalepartner og har et tett samarbeid med de ulike helseinstansene.
– På første samtale gir jeg en del praktisk informasjon om helse, som nødnummer, hvor sykehus og legevakten er og om fastlegeordningen. I tillegg snakker vi om den enkeltes behov, eller om det er ting i forhold til helsen som må følges opp, sier Engen.
Kostholdsveiledning, informasjon om smittsomme sykdommer og hygiene i hjemmet, er også temaer det gis veiledning på.

Tilgjengelighet

Det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for at flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente på norske mottak får den helsehjelpen de trenger.
– Mange på mottak venter lenge på oppholdstillatelse eller å flytte til en kommune. Hvordan påvirker dette helsen deres?
– Mange av dem som kommer har med seg opplevelser vi knapt kan forestille oss. Det er klart det innvirker på hverdagen, og kan gi utslag i for eksempel søvnproblemer og depresjoner, sier Engen.
– Hva gjøres for å følge opp disse?
– For noen kan behovet være en henvisning for psykiatrisk behandling. Men for mange kan også andre ting gi en like en god hjelp når ting er vanskelig, sier Engen.
Hun forteller om fokuset de har på den viktige forebyggingen i hverdagen. Motivering av beboerne til å fylle dagene med noe meningsfullt, oppsøkende virksomhet, hjemmebesøk og en tilgjengelighet de trenger som trenger hjelp eller noen å prate med det nevnes som eksempler.
– En åpen dør og tilgjengelighet på mottaket er viktig i hverdagen og god helseforebygging, sier Engen.
Flyktninger
Laagendalsposten har i en artikkelserie satt søkelyset på flyktninger og integrering.
Les onsdag: Kongsberg kommunes arbeid med enslige flyktninger under 18 år.