121 kommuner har tapt til sammen 10.000 arbeidsplasser siden 2015

Av