Færre ledige i fylket, men ikke i Rollag

NAV-SJEFEN: Elisabeth Holen er NAV-direktør i Buskerud.

NAV-SJEFEN: Elisabeth Holen er NAV-direktør i Buskerud. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I Buskerud var det registrert 3.642 helt ledige personer ved utgangen av januar. Det er en nedgang på ti prosent sammenlignet med januar i fjor, men Rollag opplever en økning.

DEL

Ledigheten i Buskerud var på 2,5 prosent av arbeidsstyrken ved forrige månedsskifte. Ledigheten for hele landet var 2,6 prosent.

Økning i Rollag

I Kongsberg var 358 personer helt ledige ved månedsskiftet, noe som utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er en person færre enn for ett år siden. 164 personer fra Kongsberg var på tiltak. Det er 12 flere enn året før.

I Numedal er det også ganske stabilt. I Flesberg var 26 personer uten arbeid ved utgangen av januar. Det er 1,8 prosent av arbeidsstyrken og en person mer enn på samme tid i fjor. I Rollag ser vi derimot en økning i antall ledige. 20 ledige er 16 flere enn for et år siden. En av årsakene er trolig nedleggelsen av KA Rollag.

12 ledige i Nore og Uvdal er fire færre enn på samme tid i fjor.

LES OGSÅ: Den siste gutten på gølvet

Fylket

Det var 2.145 helt ledige menn i Buskerud i januar, en nedgang på 221 personer fra året før. For kvinner var antallet helt ledige 1.497, en nedgang på 192 personer.

Det er nedgang i ledigheten i alle aldersgrupper denne måneden.

I januar så vi en betydelig nedgang i aldersgruppen 20–24 år på 95 personer (- 22 prosent), i aldersgruppen 25–29 år en nedgang på 102 personer (- 18 prosent), i aldersgruppen 30–39 år en nedgang på 112 personer (- 10 prosent) og i aldersgruppen 40–49 år en nedgang på 72 personer (- 8 prosent), står det i pressemeldingen fra NAV.

LES OGSÅ: Nå gjelder det å tørke tårene og se framover

Ledighet etter bransje

Ledigheten innen bygg og anlegg sank med fem prosent (- 24 personer) og ledigheten innen industriarbeid sank med 50 personer (- 11 prosent) sammenlignet med januar i fjor. Den største nedgangen i ledigheten var innen ingeniør- og ikt-fag med 31 prosent (- 121 personer).

- Vi ser en generell bedring i arbeidsmarkedet innen teknologi- og oljerelatert virksomhet, noe som gir mange ledige stillinger og synkende ledighet i eksempelvis ingeniør- og ikt-fag, sier fylkesdirektør i NAV Buskerud, Elisabeth Holen.

LES OGSÅ: Siste dans på lokalet

Ledige stillinger

NAV registrerte 1.917 nye ledige stillinger i Buskerud i januar. Innen helse-, pleie og omsorg var det 388 nye ledige stillinger, i bygg og anlegg var det 222, innen butikk- og salgsarbeid var det 226, og innen ingeniør- og ikt-fag var det 174 nye ledige stillinger.

Nøkkeltall Buskerud

Det var 3.642 registrerte arbeidsledige i Buskerud i januar. Det utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på ti prosent sett i forhold til januar i fjor. Det var en nedgang på 11 prosent for kvinner (192 personer) og ni prosent for menn (221 personer). Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 1.376 personer. Det var 157 flere enn på samme tid i fjor.

I Buskerud registrerte NAV 1.917 nye ledige stillinger i januar.

I aldersgruppen 16–29 år var det en nedgang på 196 personer (- 18 prosent) fra året før. I denne gruppa er det 866 personer.

Artikkeltags