Trygge voksne = trygge barn

Kommunepsykolog Ellen Marie Janse Van Vuren er opptatt av at trygge voksne gir trygge barn.