Sier nei til vindkraft: – Kan bli dramatisk for villreinen

Tre områder i vårt distrikt er pekt ut som analyseområder for vindkraft. Nå ber Villreinnemnda om at NVE fjerner villreinområdene fra videre analysearbeid.