Denne boligen ble solgt for tre mill. over takst

Et utbyggerselskap har kjøpt en bolig og en stor tomt i Gamlegrendåsveien for 7,5 millioner kroner