Kjøpte boligfelt for 53 mill. kroner

PK Eiendom har kjøpt Bingeplass boligfelt til 53 millioner kroner. Nå skal boligfeltet detaljplanlegges.