Bane NOR har kjøpt tilbake bygningen

Baneveien 57 lå lenge ute til salgs. Nå er bygget solgt til Bane NOR Eiendom.